• Nettbutikken Sans for garn er solgt!

    Vi ønsker velkommen til nettbutikkens nye eier og driver Merete Hallstensen. Våre kunder vil forholde seg til Ivar Svendgård inntil ny eier overtar daglig drift 1. april. Da vil butikken drives fra Lillestrøm. Vi, Ivar og Elisabeth, vil takke for oss og det gode sammarbeidet med kunder og øvrige forbindelser. Tusen takk!

  • Bestill via mailadresse post@sansforgarn.no. Send gjerne et skjermbilde av din bestilling.

  • Alpakkagarn på

    spoler â 200 g,

    400 g & 1000 g